Lidgelden2018-10-04T08:41:26+00:00

Informatie over lidgelden

Meteen inschrijven ? klik hier

Was je lid in 2017-2018 ?

Dan betaal je gewoon het inschrijvingsgeld voor 2018-2019 met vermelding van voornaam, naam, en geboortedatum van uw kind. Daarnaast vul je ook het online formulier in met een aantal vragen voor je zoon/dochter en voor u (als ouder). Ons rekeningnummer is rekeningnummer is IBAN : BE68 9799 3453 0034. Het is
belangrijk om bij de overschrijving de vermelding “lidgeld + naam (ook familienaam) kind(eren)” op te nemen.

Wat betaal je?

  • Eerste kind: 70€
  • Tweede kind: 65€
  • Derde en volgende kinderen: 60€

Was je nog geen lid in 2017-2018 en wil je vanaf 1 november 2018 aansluiten?

Dan betaal je gewoon het inschrijvingsgeld voor 2018-2019 met vermelding van voornaam, naam, en geboortedatum van uw kind. Daarnaast vul je ook het online formulier in met een aantal vragen voor je zoon/dochter en voor u (als ouder).

Wat betaal je?

  • Eerste kind: 70€
  • Tweede kind: 65€
  • Derde en volgende kinderen: 60€

Wil je als volwassene meelopen bij onze club?

Volwassenen kunnen met ons meelopen tijdens de trainingen. Zo kan je als ouder ook je conditie onderhouden. Door de inschrijving ben je verzekerd.

Wat betaal je?

Inschrijving met verzekering bij de VAL, maar zonder VAL-nr:  40€.

Inschrijving met verzekering bij de VAL, met VAL-nr: 65€

Lidmaatschap bij onze club geeft je recht op 5% korting bij Running Center Leuven